Liên hệ

  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát - Văn phòng đại diện Đà Lạt tại Nha Trang

    Địa chỉ: Tầng 10 - Tòa nhà điện lực - 11 Lý Thánh Tôn - Nha Trang

    Hotline: 093 444 9279 - 0968 777 404

    Email: linhctm@haiphatland.com.vn