TIẾN ĐỘ MARINA SUITES NHA TRANG NGÀY 19/6/2019 – ĐỔ SÀN TẦNG 31